easyviettravel.vn easyviettravel.vn

Điện thoại: 04 62822028 - Fax: 04 62821970 

Tour HOT trong tháng

Du lịch trong nước

Thời Gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: 25/03 & 8,15,22/04
Giá từ: 1.390.000VNĐ
Thời Gian: 3 Ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: 24/03 & 7,14/04
Giá từ: 2.690.000VNĐ
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Chủ Nhật Hàng Tuần
Giá từ: 550.000VNĐ

Du lịch nước ngoài

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Ngày khởi hành: 30, 31/3; 6/4/2017
Giá từ: 39.900.000VNĐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Ngày khởi hành: 15,22/2; 1,8,15,18,22,25,29/3; 5/4; 3,10,16/5
Giá từ: 5.900.000VNĐ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Ngày khởi hành: 27/03, 28/03, 04/04, 10/04/2017
Giá từ: 35.900.000VNĐ

Vé máy bay

Khởi hành: 3/2017
Giá: 149.000 VNĐ
Khởi hành: 3/2017
Giá: 149.000 VNĐ
Khởi hành: 3/2017
Giá: 399.000 VNĐ
Khởi hành: hết ngày 22/12/2016
Giá: 68.000 VNĐ
Khởi hành: 15/10/2016
Giá: 599.000 VNĐ

Khách sạn

Khách sạn Ban Mai ở Quảng Bình
Giá từ: 605.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: Trương Pháp, Biển Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình
xếp hạng: khách sạn 3 sao
~ 1.450.000 VNĐ
~ 2.567.000 VNĐ
Giá: 1.700.000 VNĐ
Thời gian làm: 4 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 160.000 VNĐ
Thời gian làm: 02 ngày
Loại visa:
Giá: 1.475.000 VNĐ
Thời gian làm: 07 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 7.270.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: tùy theo hồ sơ xin visa
Giá: 6.360.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: 1 năm 1 lần
Giá: 5.340.000 VNĐ
Thời gian làm: 7-10 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.950.000 VNĐ
Thời gian làm: 10-15 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.840.000 VNĐ
Thời gian làm: 5-10 ngày
Loại visa: 1 tháng 1 lần

Xe du lịch

Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 450.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 2.300.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 2.300.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.300.000VNĐ

Tư vấn trong nước

hang_lethu
hang_lethu

Tư vấn nước ngoài

hang_lethu
hang_lethu

Vé máy bay

hang_lethu
hang_lethu
Hỗ trợ